+995 599 05 28 28;   +995 599 38 84 34

ბუღალტრული აღრიცხვა

აღრიცხვის წარმოება; დაკარგული ან არარსებული აღრიცხვის აღდგენა/წარმოება. 

მოგვწერეთ

შინაარსი *

თემა *

თქვენი იმეილი *

თქვენი სახელი *

- ​თვეში 150 ლარიდან- 1 წელი 900 ლარიდან- 1 კაც/სთ 50 ლარი- 1 კაც/სთ 60 ლარი- თვეში 90 ლარიდან- 1 შ/წ 900 ლარიდან- დავა 200 ლარიდან- თვეში 45 ლარიდან​- 1 თემა 20 ლარიდან

1. ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება2. ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენა3. საგადასახადო აუდიტი             4. ფინანსური აუდიტი                   5. საგადასახადო ანგარიშგებების       

    მუდმივი მონიტორინგი     


6. საგადასახადო შემოწმების პროცესში

    ჩართვა


7. საგადასახადო დავების წარმოება  8. საკონსულტაციო მომსახურება       9. ერთჯერადი საკონსულტაციო       

    მომსახურება

საგადასახადო სამართალი

საგადასახადო შემოწმების პროცესში ჩართვა; საგადასახადო დავების წარმოება. 

აუდიტი

გასული პერიოდის ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი; მუდმივი მონიტორინგი.  

კონსულტაცია

საკონსულტაციო მომსახურება ბუღალტრული აღრიცხვის და გადსახადების საკითხებში.  

​​​საგადასახადო მართვის ცენტრი