​​​საგადასახადო მართვის ცენტრი

საგადასახადო სამართალი

საგადასახადო შემოწმების პროცესში ჩართვა; საგადასახადო დავების წარმოება. 

კონსულტაცია

საკონსულტაციო მომსახურება ბუღალტრული აღრიცხვის და გადსახადების საკითხებში.  

აუდიტი

გასული პერიოდის ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი; მუდმივი მონიტორინგი.  

                                             +995 599 05 28 28;   +995 599 38 84 34

ბუღალტრული აღრიცხვა

აღრიცხვის წარმოება; დაკარგული ან არარსებული აღრიცხვის აღდგენა/წარმოება. 

შინაარსი *

თემა *

თქვენი იმეილი *

თქვენი სახელი *


დაგვიკავშირდით

საგადასახადო მართვის ცენტრი
თბილისი; წერეთლის გამზირი N 116 - დიდუბე პლაზა
ტელ: +995 599 05 28 28
          +995 599 38 84 34
E-mail: www.taxge@gmail.com