​​​საგადასახადო მართვის ცენტრი

საგადასახადო სამართალი

საგადასახადო შემოწმების პროცესში ჩართვა; საგადასახადო დავების წარმოება. 

კონსულტაცია

საკონსულტაციო მომსახურება ბუღალტრული აღრიცხვის და გადსახადების საკითხებში.  

აუდიტი

გასული პერიოდის ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი; მუდმივი მონიტორინგი.  

                                             +995 599 05 28 28;   +995 599 38 84 34

ბუღალტრული აღრიცხვა

აღრიცხვის წარმოება; დაკარგული ან არარსებული აღრიცხვის აღდგენა/წარმოება. 

ცენტრის  მუშაობის პრინციპებია:

- პროფესიონალიზმი;

- მაქსიმალიზმი;

- ობიექტურობა;

- კონფიდენციალობა;

- პასუხისმგებლობა.

ცენტრი ორიენტირებულია შედეგზე. ნებისმიერი ნაბიჯი, გადადგმული ჩვენი თანამშრომლების   მიერ, ემსახურება  კონკრეტული მიზნის მიღწევას.

ცენტრი გთავაზობთ თქვენს საქმიანობაზე მორგებული სერვის პაკეტების ფართო არჩევანს, მოქნილ (ინდივიდუალურ) ფასთა სისტემას და თანამშრომლობის მაღალ სტანდარტებს.